1. מה פירוש התמרור?
 2. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?
 3. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?
 4. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
 5. מהו הגיל המינימלי לקבלת רישיון מדרגה 1?
 6. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:
 7. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?
 8. כיצד תנהג על פי התמרור?
 9. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
 10. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?
 11. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?
 12. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
 13. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?
 14. מה פירוש התמרור?
 15. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
 16. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
 17. מה פירוש התמרור?
 18. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?
 19. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
 20. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?
 21. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
 22. מה פירוש התמרור?
 23. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 24. הסבר את המושג ״בלמי שירות״:
 25. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 26. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
 27. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?
 28. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?
 29. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?
 30. סמן את המשפט הנכון:
 31. מה פירוש התמרור?
 32. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?
 33. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?
 34. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?
 35. מה פירוש התמרור?
 36. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?
 37. כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?
 38. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?
 39. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
 40. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
 41. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?
 42. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
 43. הגדר "עמעום אורות":
 44. כיצד תנהג על פי התמרור?
 45. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
 46. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:
 47. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 48. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
 49. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:
 50. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:
 51. מה פירוש התמרור?
 52. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?
 53. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?
 54. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
 55. כיצד תנהג על פי התמרור?
 56. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?
 57. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
 58. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?
 59. איזה רכב חייב במגיני בוץ?
 60. מה משמעות התמרור?
 61. מה פירוש התמרור?
 62. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
 63. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?
 64. כיצד תנהג על פי התמרור?
 65. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 66. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?
 67. מתי מותר לנהוג על מדרכה?
 68. מה פירוש התמרור?
 69. מה משמעות התמרור?
 70. נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:
 71. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?
 72. מה משמעות התמרור?
 73. "שטח הפרדה" הוא:
 74. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
 75. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:
 76. כיצד תגיב למראה שלפניך?
 77. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?
 78. הגדר "שטח הפרדה בנוי":
 79. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
 80. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?
 81. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
 82. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
 83. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
 84. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?
 85. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?
 86. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?
 87. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?
 88. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
 89. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?
 90. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 91. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:
 92. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
 93. מה פירוש התמרור?
 94. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:
 95. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :
 96. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 97. מה פירוש התמרור?
 98. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?
 99. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
 100. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
 101. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:
 102. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
 103. כאשר מוצב התמרור הזה:
 104. כיצד תנהג על פי התמרור?
 105. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?
 106. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:
 107. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?
 108. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
 109. בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
 110. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?
 111. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
 112. מה פירוש התמרור?
 113. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
 114. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?
 115. האם נוהג בטרקטור רשאי לחצות מדרכה?
 116. מרחק התגובה תלוי:
 117. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?
 118. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?
 119. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?
 120. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?
 121. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
 122. איזה לחץ המסופק מן הטרקטור מפעיל מתקנים וציוד נוסף?
 123. לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
 124. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?
 125. האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?
 126. כיצד תנהג על פי התמרור?
 127. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?
 128. כיצד תנהג על פי התמרור?
 129. מדוע ממלאים מים בגלגלי הטרקטור?
 130. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 131. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
 132. מה משמעות התמרור?
 133. מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?
 134. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
 135. מה פירוש התמרור?
 136. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
 137. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:
 138. מהי "דרך" על פי החוק?
 139. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
 140. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:
 141. כיצד תנהג על פי התמרור?
 142. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:
 143. מה פירוש התמרור?
 144. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
 145. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
 146. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
 147. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?
 148. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 149. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?
 150. כיצד תבטיח מהירות נמוכה של הטרקטור והנגרר בירידה תלולה וארוכה?
 151. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
 152. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 153. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
 154. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?
 155. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
 156. מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?
 157. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
 158. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 159. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
 160. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:
 161. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
 162. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?
 163. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 164. מה המשותף לתמרורים אלו?
 165. איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
 166. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:
 167. מהו פרק הזמן המינימלי שעל נהג להחזיק ברישיון נהיגה, כדי שיותר לו לנהוג בטרקטור שמשקלו יותר מ-3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג?
 168. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
 169. מה פירוש התמרור?
 170. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?
 171. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 172. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
 173. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
 174. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
 175. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
 176. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?
 177. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?
 178. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
 179. מה מציין התמרור?
 180. מה פירוש הסמל?
 181. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?
 182. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
 183. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 184. כיצד תנהג על פי התמרור?
 185. הגעת לצומת שאינו פנוי:
 186. מה פירוש התמרור?
 187. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 188. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:
 189. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?
 190. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
 191. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?
 192. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
 193. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
 194. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?
 195. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
 196. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?
 197. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
 198. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?
 199. מה ההבדל בין התמרורים?
 200. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?
 201. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?
 202. מהי הסכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת נהיגה?
 203. מה פירוש התמרור?
 204. כיצד תנהג על פי התמרור?
 205. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?
 206. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?
 207. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?
 208. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:
 209. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 210. מערכות השליטה ברכב הן:
 211. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?
 212. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
 213. עד היכן תוקפם של התמרורים?
 214. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
 215. כיצד תנהג על פי התמרור?
 216. איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?
 217. מהי מהירות סבירה ?
 218. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:
 219. על פי התמרורים, למה יש לצפות?
 220. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
 221. למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור:
 222. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?
 223. כיצד תנהג על פי התמרור?
 224. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:
 225. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
 226. כיצד תנהג על פי התמרור?
 227. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
 228. מה פירוש התמרור?
 229. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?
 230. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:
 231. מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?
 232. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
 233. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:
 234. מה פירוש התמרור?
 235. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:
 236. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
 237. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
 238. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?
 239. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
 240. מהו "מעבר חצייה"?
 241. התרת כלים וגרור מן הטרקטור תיעשה:
 242. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
 243. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?
 244. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
 245. מה פירוש התמרור?
 246. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
 247. מה פירוש התמרור?
 248. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?
 249. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
 250. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?
 251. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:
 252. מה פירוש התמרור?
 253. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:
 254. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
 255. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?
 256. תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
 257. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 258. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?
 259. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:
 260. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
 261. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?
 262. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?
 263. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?
 264. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
 265. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?
 266. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
 267. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?
 268. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
 269. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:
 270. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
 271. מה פירוש התמרור?
 272. כיצד תנהג על פי התמרור?
 273. מה פירוש התמרור?
 274. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
 275. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
 276. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
 277. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 278. מה פירוש התמרור?
 279. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?
 280. כיצד תנהג על פי התמרור?
 281. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
 282. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
 283. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?
 284. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?
 285. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?
 286. מה פירוש התמרור?
 287. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:
 288. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?
 289. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?
 290. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?
 291. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?
 292. מהו "מעבר חצייה"?
 293. מה פירוש התמרור?
 294. תוקפו של התמרור עד:
 295. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?
 296. כוונון נכון של מושב הנהג:
 297. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
 298. כיצד תנהג על פי התמרור?
 299. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?
 300. תאונת דרכים היא אירוע:
 301. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
 302. מה פירוש התמרור?
 303. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 304. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:
 305. רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:
 306. כיצד תנהג על פי התמרור?
 307. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
 308. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
 309. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?
 310. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 311. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:
 312. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?
 313. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?
 314. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?
 315. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
 316. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
 317. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?
 318. כביש חד-סטרי הוא:
 319. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 320. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
 321. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):
 322. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?
 323. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
 324. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
 325. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?
 326. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 327. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?
 328. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?
 329. היכן מוצב התמרור?
 330. כיצד תנהג על פי התמרור?
 331. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
 332. מה פירוש התמרור?
 333. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
 334. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 335. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
 336. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
 337. מה פירוש התמרור?
 338. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?
 339. מראה פנורמית:
 340. פניית פרסה מותרת:
 341. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
 342. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?
 343. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?
 344. מה משמעות התמרור?
 345. ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:
 346. מה מציין התמרור?
 347. מה משמעות התמרור?
 348. כיצד תנהג בהמשך הדרך?
 349. האם טרקטור רשאי להיכנס לדרך מהירה?
 350. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
 351. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?
 352. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
 353. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 354. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
 355. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?
 356. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:
 357. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
 358. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
 359. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?
 360. בנסיעה בדרך משובשת צריך:
 361. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:
 362. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 363. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?
 364. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:
 365. מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?
 366. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
 367. מה פירוש התמרור?
 368. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 369. את רישיון הרכב חייב להחזיק?
 370. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:
 371. הגדר "חנייה":
 372. מה פירוש התמרור?
 373. כיצד תנהג בצומת שלפניך?
 374. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?
 375. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:
 376. מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה בטרקטור?
 377. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?
 378. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
 379. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
 380. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 381. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?
 382. מה פירוש התמרור?
 383. ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?
 384. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?
 385. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 386. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
 387. מה משמעות התמרור?
 388. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:
 389. הגדר "רכב מנועי":
 390. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?
 391. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?
 392. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 393. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:
 394. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?
 395. מה פירוש התמרור?
 396. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?
 397. מה פירוש התמרור?
 398. האם ניתן לבלום רק גלגל אחד בטרקטור?
 399. כיצד יש לנהוג בירידה?
 400. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
 401. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:
 402. מה משמעות התמרור?
 403. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?
 404. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?
 405. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?
 406. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?
 407. מהו "שטח מת"?
 408. כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
 409. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 410. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
 411. מה אסור לך לעשות אם נעלת את הדיפרנציאל בטרקטור?
 412. כיצד תנהג על פי התמרור?
 413. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?
 414. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?
 415. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
 416. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
 417. האם גרור חקלאי חייב במשולש אזהרה?
 418. כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?
 419. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
 420. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?
 421. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?
 422. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?
 423. מהו "זמן הלילה"?
 424. תפקידו של הסגר הדיפרנציאלי בטרקטור הוא:
 425. כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
 426. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?
 427. מה פירוש התמרור?
 428. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
 429. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?
 430. מה פירוש התמרור?
 431. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?
 432. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
 433. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:
 434. מה משמעות הסימון על פני הכביש?
 435. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
 436. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
 437. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
 438. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?
 439. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
 440. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?
 441. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
 442. מה פירוש התמרור?
 443. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?
 444. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
 445. כיצד יש לפעול בזמן התהפכות טרקטור?
 446. הגדר "טרקטורון":
 447. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?
 448. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?
 449. מה פירוש התמרור?
 450. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:
 451. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
 452. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
 453. מה פירוש התמרור?
 454. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?
 455. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
 456. כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?
 457. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
 458. הגדר "צומת":
 459. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
 460. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
 461. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?
 462. כיצד מסמנים מכונה חקלאית שרוחבה יותר מ-340 ס"מ?
 463. מה פירוש התמרור?
 464. מהו המשפט הנכון?
 465. מה מסמל התמרור?
 466. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':
 467. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:
 468. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
 469. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 470. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
 471. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
 472. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?
 473. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:
 474. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?
 475. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?
 476. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
 477. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?
 478. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
 479. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
 480. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 481. מה פירוש התמרור?
 482. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:
 483. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
 484. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?
 485. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
 486. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?
 487. מה פירוש התמרור?
 488. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
 489. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 490. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?
 491. מה הם ״השטחים המתים״?
 492. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?
 493. מה פירוש התמרור?
 494. מה פירוש התמרור?
 495. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?
 496. מהי "בדיקת נשיפה"?
 497. מה משמעות התמרור?
 498. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
 499. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
 500. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
 501. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 502. על פי שיטת הניקוד:
 503. מהו המשפט הנכון?
 504. כיצד עלינו לנהוג בירידה?
 505. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?
 506. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?
 507. מה פירוש התמרור?
 508. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?
 509. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:
 510. בחר במשפט הנכון והיחיד:
 511. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?
 512. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?
 513. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:
 514. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:
 515. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
 516. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?
 517. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:
 518. מה ההבדל בין התמרורים?
 519. מה הבעיה בתמונה?
 520. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
 521. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?
 522. נהג רכב המגיע לגשר צר:
 523. מה פירוש התמרור?
 524. בתמונה שלפניך:
 525. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 526. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 527. מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר בהפעלת מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?
 528. כיצד תנהג על פי התמרור?
 529. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?
 530. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?
 531. פניית פרסה מותרת:
 532. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?
 533. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?
 534. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?
 535. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:
 536. מה פירוש התמרור?
 537. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?
 538. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?
 539. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:
 540. האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?
 541. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 542. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?
 543. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 544. באילו מקרים חלה חובת האטה?
 545. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
 546. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?
 547. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?
 548. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
 549. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 550. מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:
 551. מתי חלה על הנהג חובת איתות?
 552. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
 553. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?
 554. מה משמעות התמרור?
 555. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
 556. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?
 557. מה משמעות התמרור?
 558. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
 559. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?
 560. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
 561. נהיגה בחשכה באור גבוה:
 562. מה פירוש התמרור?
 563. מה פירוש התמרור?
 564. בעקומה חדה האט את הרכב:
 565. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?
 566. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?
 567. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
 568. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?
 569. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:
 570. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:
 571. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
 572. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?
 573. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:
 574. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
 575. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?
 576. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
 577. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
 578. מה פירוש התמרור?
 579. מתי מותר לבלום בלימת חירום?
 580. "בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":
 581. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
 582. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
 583. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:
 584. מה פירוש התמרור?
 585. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
 586. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
 587. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?
 588. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?
 589. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?
 590. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?
 591. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?
 592. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?
 593. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?
 594. כיצד ינהג הנוהג בטרקטור בדרך, אם בעת נהיגתו הוא מפריע למעבר התנועה שמאחוריו?
 595. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?
 596. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
 597. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
 598. האם מותר לעלות ולנסוע על מדרכה בטרקטור כדי לעקוף מכשול שנוצר בכביש?
 599. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:
 600. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
 601. הגדר "קו עצירה":
 602. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:
 603. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?
 604. מה פירוש התמרור?
 605. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
 606. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:
 607. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
 608. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?
 609. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
 610. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
 611. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
 612. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
 613. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?
 614. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
 615. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?
 616. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 617. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?
 618. הגדר ״משקל עצמי״:
 619. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 620. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
 621. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:
 622. כיצד תנהג על פי התמרור?
 623. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?
 624. מה פירוש התמרור?
 625. מה פירוש התמרור?
 626. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
 627. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
 628. מה פירוש התמרור?
 629. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
 630. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
 631. כשמוצב התמרור הזה:
 632. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
 633. עד היכן תוקפו של התמרור?
 634. האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?
 635. מה פירוש התמרור?
 636. מה פירוש התמרור?
 637. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
 638. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?
 639. ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:
 640. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?
 641. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
 642. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
 643. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:
 644. מה פירוש התמרור?
 645. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
 646. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
 647. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?
 648. מה מציין התמרור?
 649. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?
 650. מה המשפט הנכון?
 651. מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני תחילת הנהיגה ברכב?
 652. מה פירוש התמרור?
 653. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
 654. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?
 655. מה פירוש הסימון על פני הכביש?
 656. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
 657. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?
 658. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
 659. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:
 660. מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?
 661. מה פירוש התמרור?
 662. האם מותר לתקן רכב בדרך?
 663. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?
 664. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?
 665. האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?
 666. מה פירוש התמרור?
 667. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?
 668. כיצד תנהג על פי התמרור?
 669. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:
 670. מה פירוש התמרור?
 671. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?
 672. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?
 673. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
 674. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?
 675. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?
 676. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
 677. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?
 678. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?
 679. מה מסמל התמרור?
 680. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:
 681. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
 682. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
 683. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?
 684. מה פירוש התמרור?
 685. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?
 686. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?
 687. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
 688. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?
 689. מה משמעות התמרור?
 690. כאשר יורד גשם חזק:
 691. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?
 692. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
 693. מה פירוש התמרור?
 694. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?
 695. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
 696. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?
 697. מה פירוש התמרור?
 698. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
 699. האם חובה לחבוש קסדה בנהיגה בטרקטורון?
 700. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
 701. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?
 702. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?
 703. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
 704. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:
 705. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
 706. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?
 707. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?
 708. בלם עזר (חנייה) משמש:
 709. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
 710. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
 711. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:
 712. מה פירוש התמרור?
 713. כיצד תנהג על פי התמרור?
 714. מה פירוש התמרור?
 715. מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
 716. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:
 717. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
 718. כיצד תנהג על פי התמרור?
 719. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
 720. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
 721. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
 722. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:
 723. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?
 724. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
 725. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?
 726. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?
 727. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
 728.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 729. מה פירוש התמרור?
 730. באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?
 731. מה פירוש התמרור?
 732. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?
 733. כשמציינים "מהירות הפעלה תקנית" של מעביר הכוח פי-טי-או (PTO), למה מתכוונים?
 734. מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?
 735. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
 736. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?
 737. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?
 738. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
 739. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:
 740. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?
 741. מה פירוש התמרור?
 742. כיצד יפעל נהג טרקטור המצויד במעמיס כשהוא מחנה את הטרקטור?
 743. מה פירוש התמרור?
 744. מהו "שביל"?
 745. איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
 746. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?
 747. כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?
 748. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
 749. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:
 750. מתי מותר השימוש בצופר?
 751. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
 752. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?
 753. מה פירוש התמרור?
 754. מה פירוש התמרור?
 755. כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?
 756. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
 757. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?
 758. מהי "פניית פרסה"?
 759. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
 760. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?
 761. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?
 762. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?
 763. הגדר "רכב אטי":
 764. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
 765. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
 766. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?
 767. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
 768. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?
 769. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:
 770. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
 771. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 772. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?
 773. מהו "מפגש מסילת ברזל"?
 774. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
 775. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?
 776. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
 777. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?
 778. מה פירוש התמרור?
 779. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?
 780. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
 781. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
 782. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
 783. מטרתו של תמרור מודיעין:
 784. כיצד תנהג על פי התמרור?
 785. מה פירוש התמרור?
 786. כיצד תנהג על פי התמרור?
 787. מה מציין התמרור?
 788. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
 789. מה פירוש התמרור?
 790. מה פירוש התמרור?
 791. מה פירוש התמרור?
 792. מה פירוש התמרור?
 793. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
 794. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?
 795. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?
 796. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
 797. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:
 798. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?
 799. אזור מיתון תנועה הוא אזור:
 800. :טרקטור משא" הוא טרקטור"
 801. מה פירוש התמרור?
 802. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?
 803. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:
 804. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
 805. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
 806. מה פירוש התמרור?
 807. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:
 808. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 809. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
 810. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?
 811. מה פירוש התמרור?
 812. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?
 813. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?
 814. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
 815. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?
 816. למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?
 817. מה משמעות התמרור?
 818. מה פירוש התמרור?
 819. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
 820. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?
 821. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:
 822. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
 823. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?
 824. מה פירוש התמרור?
 825. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?
 826. מה מחייב התמרור?
 827. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:
 828. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?
 829. תוקפו של התמרור עד:
 830. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?
 831. לפי מה נקבע המשקל המרבי שמותר להרים בעזרת זרועות ההרמה ההידרוליות?
 832. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 833. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?
 834. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
 835. באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?
 836. מה פירוש התמרור?
 837. מה פירוש התמרור?
 838. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
 839. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?
 840. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:
 841. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:
 842. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:
 843. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?
 844. מהו "מחלף"?
 845. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?
 846. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
 847. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
 848. באילו מקרים החוק מחייב להאט?
 849. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:
 850. מה פירוש התמרור?
 851. בעת נסיעתך לאחור:
 852. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:
 853. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?
 854. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?
 855. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:
 856. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?
 857. מה פירוש התמרור?
 858. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?
 859. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?
 860. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?
 861. מתי חייבים להתקין קולט גצים בטרקטור?
 862. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
 863. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?
 864. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
 865. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?
 866. כאשר הראות לקויה:
 867. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
 868. מה פירוש התמרור?
 869. כיצד תנהג במצב שלפניך?
 870. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
 871. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
 872. מתי יש לשלב את נעילת הדיפרנציאל בטרקטור?
 873. באילו סיבובים לדקה (סל"ד) יש להפעיל את מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?
 874. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?
 875. מה פירוש התמרור?
 876. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
 877. מה פירוש התמרור?
 878. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
 879. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
 880. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?
 881. מה פירוש התמרורים?
 882. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:
 883. "שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט, והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר". נכון או לא?
 884. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?
 885. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:
 886. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:
 887. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
 888. מה פירוש התמרור?
 889. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
 890. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?
 891. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?
 892. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
 893. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?
 894. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?
 895. הגדר "רחוב משולב":
 896. מה פירוש התמרור?
 897. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?
 898. מהירות סבירה היא:
 899. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?
 900. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:
 901. בחר במשפט הנכון:
 902. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?
 903. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
 904. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?
 905. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?
 906. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?
 907. מה משמעותו של התמרור?
 908. האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?
 909. מתי דרושה בלימת גלגל אחד בטרקטור (הפרדת בלמים)?
 910. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
 911. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
 912. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
 913. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
 914. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?
 915. מה תפקידה של זרוע ההרמה האמצעית (הנקודה השלישית)?
 916. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
 917. מה פירוש התמרור?
 918. מה פירוש התמרור?
 919. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?
 920. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:
 921. מה פירוש התמרור?
 922. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?
 923. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
 924. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:
 925. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?
 926. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?
 927. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
 928. מה פירוש התמרור?
 929. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
 930. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
 931. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?
 932. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?
 933. מה ההבדל בין התמרורים?
 934. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:
 935. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?
 936. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?
 937. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:
 938. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?
 939. מה משמעות התמרור?
 940. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?
 941. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:
 942. מה משמעות התמרור?
 943. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?
 944. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
 945. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?
 946. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
 947. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
 948. מה הם המאפיינים של דרך הררית?
 949. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?
 950. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
 951. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?
 952. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
 953. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
 954. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?
 955. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?
 956. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):
 957. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
 958. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
 959. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
 960. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
 961. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?
 962. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?
 963. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
 964. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
 965. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?
 966. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?
 967. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
 968. המהירות הסבירה בדרך מהירה:
 969. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?
 970. כיצד תנהג על פי התמרור?
 971. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
 972. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
 973. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 974. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
 975. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
 976. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?
 977. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?
 978. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
 979. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
 980. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?
 981. האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?
 982. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
 983. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?
 984. מה פירוש התמרור?
 985. מה מורה התמרור?
 986. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?
 987. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?
 988. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?
 989. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
 990. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
 991. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?
 992. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?
 993. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?
 994. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
 995. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
 996. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
 997. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
 998. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?
 999. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
 1000. מהו רכב היברידי (כלאיים):
 1001. לשם מה דרוש להתקין מסגרת בטיחות בטרקטור?
 1002. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
 1003. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?
 1004. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?
 1005. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1006. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?
 1007. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
 1008. הגדר "כביש חד-סטרי":
 1009. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:
 1010. מה פירוש התמרור?
 1011. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?
 1012. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
 1013. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
 1014. אסור להחנות רכב בתחום של:
 1015. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?
 1016. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:
 1017. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1018. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?
 1019. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:
 1020. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?
 1021. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
 1022. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
 1023. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?
 1024. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
 1025. מה פירוש הסימון על פני הדרך?
 1026. איזו פעולה יש לעשות לאחר שהכלי נרתם לזרועות ההרמה ההידרוליות?
 1027. מה פירוש התמרור?
 1028. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?
 1029. מה משמעות התמרור?
 1030. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
 1031. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?
 1032. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
 1033. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?
 1034. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?
 1035. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
 1036. מה פירוש התמרורים?
 1037. האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?
 1038. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?
 1039. תוקפו של התמרור עד:
 1040. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
 1041. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?
 1042. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?
 1043. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
 1044. מה פירוש התמרור?
 1045. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
 1046. מהו "רכב ביטחון"?
 1047. לא ינהג אדם בטרקטור שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג:
 1048. תוקפו של התמרור:
 1049. חובה להאט את נסיעת הרכב:
 1050. כיצד מסומן מעבר חצייה?
 1051. מה פירוש התמרור?
 1052. למה משמש מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO), בטרקטור?
 1053. מיהו "עובר דרך"?
 1054. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":
 1055. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?
 1056. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?
 1057. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?
 1058. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:
 1059. מה פירוש התמרור?
 1060. מה פירוש התמרור?
 1061. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:
 1062. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?
 1063. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?
 1064. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1065. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?
 1066. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?
 1067. הגדר "שביל":
 1068. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?
 1069. מה פירוש התמרור?
 1070. מהו נתיב?
 1071. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1072. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:
 1073. מה פירוש התמרור?
 1074. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
 1075. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
 1076. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?
 1077. בלימת פתע מותרת כאשר:
 1078. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
 1079. מה פירוש התמרור?
 1080. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
 1081. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
 1082. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?
 1083. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?
 1084. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?
 1085. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:
 1086. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?
 1087. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:
 1088. יכולת השליטה ברכב:
 1089. מה פירוש התמרור?
 1090. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?
 1091. מה מציין התמרור?
 1092. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
 1093. "זמן תאורה" בחוק הוא:
 1094. הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:
 1095. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
 1096. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
 1097. מהו "משקל עצמי"?
 1098. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
 1099. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?
 1100. מה משמעות התמרור?
 1101. מה משמעות התמרור?
 1102. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?
 1103. צורתם של תמרורי אזהרה היא:
 1104. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?
 1105. מה פירוש האור המופיע ברמזור?
 1106. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
 1107. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
 1108. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?
 1109. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?
 1110. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:
 1111. מה פירוש התמרור?
 1112. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?
 1113. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
 1114. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
 1115. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?
 1116. כיצד תנהג על פי התמרור?
 1117. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
 1118. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?
 1119. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?
 1120. מהו "מרחק העצירה" של רכב?
 1121. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?
 1122. מה פירוש התמרור?
 1123. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?
 1124. מה פירוש התמרור?
 1125. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?
 1126. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?
 1127. תחום הצומת נקבע על ידי:
 1128. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?