כיצד תבטיח מהירות נמוכה של הטרקטור והנגרר בירידה תלולה וארוכה?