1. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שלושה סרנים?

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 573

3. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

4. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

5. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

6. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

7. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

8. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

9. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 388

10. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג ושצמוד אליו גרור או נתמך שמשקלו 4,000 ק"ג:

11. נעלי ביטחון הן חובה:

12. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

תמונה עבור שאלה 4

13. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:

14. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

15. איזה תמרור אינו אוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג, בלילה?

תמונה עבור שאלה 701

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 915

17. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 549

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1218

20. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1190

21. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 955

22. מהו "מאט מהירות"?

23. פנס לנסיעה אחורנית:

24. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 925

25. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1037

27. בתמונה שלפניך:

תמונה עבור שאלה 591

28. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

29. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

30. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 22

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: