1. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

2. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

3. האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?

4. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

5. בחר במשפט הנכון:

6. אפר מרחף או מלט בתפזורת, אפשר להובילו:

7. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

8. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 510

9. הגדר "קו עצירה":

10. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 580

11. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

12. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

13. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 825

14. האם מותרת חריגה של המטען, לפנים או מאחור, ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג?

15. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

תמונה עבור שאלה 168

16. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

17. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

תמונה עבור שאלה 970

18. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

תמונה עבור שאלה 4

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 720

20. חובה להתקין בלמנוע ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר (מכ"מ) הוא:

21. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1073

22. מהו רוחב מטען שכדי להובילו נחוץ היתר של קצין משטרה?

23. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

24. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

תמונה עבור שאלה 1127

25. האם מותר לתקן רכב בדרך?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 427

27. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

28. האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?

29. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 605

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת