1. פניית פרסה מותרת:

2. מתי מותר השימוש בצופר?

3. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?

4. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 946

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 445

7. מערבל בטון הוא:

8. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

9. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 78

11. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

תמונה עבור שאלה 234

12. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

13. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 71

15. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1067

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 691

17. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

18. מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

19. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

20. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 1117

21. אחרי כמה שנים משנת ייצורו, לא יחודש רישיונו של רכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-16,000 ק"ג?

22. איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?

23. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 663

24. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

25. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

תמונה עבור שאלה 384

26. כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

27. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

תמונה עבור שאלה 3

28. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

29. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 60

30. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

תמונה עבור שאלה 157

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: