1. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 451

3. נהיגה בחשכה באור גבוה:

4. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

תמונה עבור שאלה 327

5. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 16

7. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

8. כיצד נסמן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק״ג, המסיע 11 נוסעים או יותר?

9. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 1053

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 121

11. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

12. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

13. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

14. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב עבודה הגורר גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג היא:

15. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

תמונה עבור שאלה 769

16. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1061

17. כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?

18. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 995

19. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

20. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1067

21. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

תמונה עבור שאלה 379

22. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

תמונה עבור שאלה 443

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 762

24. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

תמונה עבור שאלה 134

25. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

תמונה עבור שאלה 374

26. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 353

27. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

28. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

29. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

30. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 615

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: