1. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

תמונה עבור שאלה 304

2. חובה להאט את נסיעת הרכב:

3. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 548

4. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

5. היכן ייסע רכב ליווי המלווה רכב המוביל מטען חורג?

6. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 181

8. חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:

9. מהו "הגלגל החמישי" ברכב מסוג "תומך"?

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 25

11. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

12. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 715

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 483

15. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

16. איזה רכב מנועי מורשה להוביל מכולה?

17. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

תמונה עבור שאלה 641

18. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 453

19. מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?

20. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

21. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

22. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 130

23. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 1110

24. מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם בהסעת ילדים עד גיל שמונה?

25. הגדר "סרן", ברכב:

26. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

27. באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" ברכב?

תמונה עבור שאלה 442

28. פנס לנסיעה אחורנית:

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 549

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1037

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: