1. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

2. מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?

3. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

תמונה עבור שאלה 609

4. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

5. פנס לנסיעה אחורנית:

6. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

תמונה עבור שאלה 1158

7. מהו המשקל הכולל המותר של רכב מסחרי החייב בבדיקה של מערכת הבלמים לפחות פעם אחת בחצי שנה?

8. נעלי ביטחון הן חובה:

9. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1298

10. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

11. מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1126

13. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

תמונה עבור שאלה 351

14. באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?

15. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג ושצמוד אליו גרור או נתמך שמשקלו 4,000 ק"ג:

16. היכן נמצא ה״שטח המת״ הגדול ביותר ברכב משא?

17. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

18. בחר במשפט הנכון:

19. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

20. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

21. רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:

22. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

תמונה עבור שאלה 1078

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1238

24. כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?

25. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?

26. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

27. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

תמונה עבור שאלה 806

28. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 528

29. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

30. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: