1. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

2. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

3. איזה רכב משא חייב בהתקנת בלמנוע?

4. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 130

5. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 720

7. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

8. פנסי רוחב חובה להתקין:

9. סמן את המשפט הנכון:

10. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

11. רוחב של רכב משא (פרט לרכב בעל מרכב קירור) לא יהיה גדול מ-:

12. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?

13. נהג רכב המגיע לגשר צר:

14. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

15. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 365

16. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

17. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 602

18. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

תמונה עבור שאלה 98

19. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

20. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1073

21. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

22. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 509

23. הגדר ״משקל עצמי״:

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

25. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 37

26. לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:

27. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 453

28. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 451

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 319

30. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: