1. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

2. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

3. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

תמונה עבור שאלה 51

4. מהו ״רכב מורכב״?

5. מהו "רכב מסחרי"?

6. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 340

7. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?

8. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

9. מהו "מעבר חצייה"?

10. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

תמונה עבור שאלה 119

11. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

12. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

13. כאשר מוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 113

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1243

15. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

16. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 461

17. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?

תמונה עבור שאלה 34

18. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 1110

19. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"

20. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

21. מהי מהירות סבירה ?

תמונה עבור שאלה 233

22. מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

23. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 312

24. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

תמונה עבור שאלה 1293

25. האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

26. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

27. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

תמונה עבור שאלה 127

28. מתי צריך אישור של קצין משטרה כדי להוביל מטען גבוה?

29. הגדר "קו עצירה":

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 372

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: