1. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 451

2. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

תמונה עבור שאלה 1279

3. האם מותר לנהוג ברכב כשאחד מגלגלי הנגרר או הנתמך אינו בא במגע עם הכביש (בגלל צורת חיבורו או הטענתו של הרכב)?

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 200

5. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

תמונה עבור שאלה 168

6. באיזה מרחק מן הרכב המוביל מטען חורג ייסע רכב הליווי?

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 240

8. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?

תמונה עבור שאלה 951

9. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

10. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

תמונה עבור שאלה 3

11. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

תמונה עבור שאלה 134

12. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

תמונה עבור שאלה 711

13. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

14. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 853

15. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 976

16. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

17. מהי הסכנה הצפויה בנהיגת רכב משא ארוך?

18. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

תמונה עבור שאלה 793

19. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

תמונה עבור שאלה 1223

20. מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

21. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

22. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

23. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 306

24. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

תמונה עבור שאלה 1029

25. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?

26. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

27. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 365

28. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

29. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

30. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 387

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: