1. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

2. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 1032

3. מהו "מעבר חצייה"?

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 417

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 909

6. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

7. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

8. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

תמונה עבור שאלה 685

9. האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?

10. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?

11. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

12. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 265

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 496

14. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

15. האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?

16. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

17. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?

18. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 105

19. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 367

21. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

22. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

23. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

תמונה עבור שאלה 356

24. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

תמונה עבור שאלה 697

25. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

26. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

27. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

תמונה עבור שאלה 873

28. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 615

29. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 378

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: