1. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 466

2. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

3. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

4. רוחבו הכולל המותר של רכב מסחרי מסוג "מרכב קירור" לא יהיה יותר מ-:

5. מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לרכב משא שמשקלו הכולל יותר מ-12,000 ק"ג, הנוסע בדרך עירונית?

6. כיצד מסמנים מטען הבולט מעבר לחלקו הקדמי של הרכב?

7. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

8. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1197

9. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

10. מערבל בטון הוא:

11. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

12. כיצד מסומן מעבר חצייה?

תמונה עבור שאלה 1217

13. על רכב מוטען "חומר מסוכן". מהו המרחק המינימלי מבניין מגורים או ממבנה ציבור שמותר להחנות אותו?

14. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

15. האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

16. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?

17. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1205

18. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 838

20. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 128

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 542

22. תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:

23. בגרור או בנתמך יש להתקין על הדופן האחורית טבלאות מחזירות אור למטרות בטיחות. לפיכך, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

24. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

25. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

תמונה עבור שאלה 647

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 910

27. מהו המשפט הנכון?

28. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

29. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

30. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 572

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: