1. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

2. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

תמונה עבור שאלה 896

3. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

4. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

5. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

6. בגרור או בנתמך יש להתקין על הדופן האחורית טבלאות מחזירות אור למטרות בטיחות. לפיכך, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

7. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

תמונה עבור שאלה 1153

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1229

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 504

10. סמן את המשפט הנכון:

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1175

12. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1087

13. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

14. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

15. מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

16. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?

17. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

18. מי רשאי לתת אישור להוביל מטען חורג ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ- 15,000 ק"ג?

19. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

20. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

21. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

22. "שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט, והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר". נכון או לא?

23. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

24. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

25. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 28

26. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 567

27. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 615

28. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

29. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

30. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 976

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: