1. הגדר ״רכב מחובר״:

2. האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?

3. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

4. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 466

5. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

6. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:

7. מהו "רכב מסחרי"?

8. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 76

9. ברכב עבודה:

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 451

11. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

12. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

תמונה עבור שאלה 58

13. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 691

15. מהו ״משקל כולל מותר״:

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1075

17. האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

18. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:

19. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

20. לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?

21. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1213

22. מהו נתיב?

23. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 933

25. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

26. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

27. כאשר יורד גשם חזק:

28. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

29. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 728

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: