1. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

2. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

תמונה עבור שאלה 54

3. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 199

5. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

6. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

7. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

8. מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?

9. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמונה עבור שאלה 242

10. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

11. מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?

12. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

תמונה עבור שאלה 58

13. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 808

14. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 284

15. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

16. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 778

18. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 517

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 989

20. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

תמונה עבור שאלה 1112

21. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

תמונה עבור שאלה 1082

22. כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא הלחץ הנכון:

23. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

24. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

25. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1166

26. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1186

28. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

תמונה עבור שאלה 260

29. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 896

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: