1. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 928

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 417

3. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 481

4. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

5. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

תמונה עבור שאלה 1241

6. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 139

8. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

9. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

10. איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב?

11. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

12. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1239

13. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 517

14. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

15. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

16. כביש חד-סטרי הוא:

17. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

18. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 342

19. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

20. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

21. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 427

22. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?

23. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

24. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

25. מה המשותף לתמרורים אלו?

תמונה עבור שאלה 178

26. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

תמונה עבור שאלה 840

27. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

28. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

תמונה עבור שאלה 1046

29. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

30. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 617

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: