1. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

2. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

תמונה עבור שאלה 1154

3. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

4. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

5. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

6. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 504

7. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1097

8. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 1262

9. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

תמונה עבור שאלה 918

10. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

11. עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 714

12. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

13. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 868

14. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

15. מה המשותף לתמרורים אלו?

תמונה עבור שאלה 178

16. מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?

17. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

18. מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1195

19. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

תמונה עבור שאלה 997

20. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1217

22. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1176

23. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

24. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?

25. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

26. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 104

27. חובה להאט את נסיעת הרכב:

28. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 970

29. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 600

30. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: