1. באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?

תמונה עבור שאלה 169

2. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

3. מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב אינה מאירה?

4. פנס לנסיעה אחורנית:

5. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

6. האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?

7. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

8. האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?

9. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

10. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

11. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 1030

12. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

13. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 809

15. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?

16. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 769

17. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

18. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

19. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:

20. מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

21. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

תמונה עבור שאלה 1268

22. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 834

23. האם חובה לחבוש קסדה בנהיגה בטרקטורון?

24. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?

25. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

26. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 1005

27. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 427

28. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

29. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

תמונה עבור שאלה 756

30. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: