1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1186

2. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 873

3. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

4. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

תמונה עבור שאלה 1086

5. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

6. מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?

7. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

8. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

תמונה עבור שאלה 285

9. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 464

10. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 481

11. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

12. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1040

13. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

14. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

15. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

16. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

17. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

18. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

19. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1138

20. לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:

21. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

תמונה עבור שאלה 260

22. מי רשאי לנהוג ב"רכב ביטחון" וב"רכב חילוץ"?

23. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

תמונה עבור שאלה 583

24. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1202

25. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

תמונה עבור שאלה 96

26. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

27. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1240

28. המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב נוסעים פרטי (אם לא צוין אחרת בתמרור) היא:

29. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 547

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: