1. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?

2. מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?

3. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

תמונה עבור שאלה 851

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 124

5. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 348

6. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 937

7. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 309

9. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

10. מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב?

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1047

12. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

13. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

14. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?

תמונה עבור שאלה 1118

15. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 284

16. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?

תמונה עבור שאלה 920

17. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 933

18. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

תמונה עבור שאלה 465

19. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

תמונה עבור שאלה 405

20. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

21. מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?

22. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 464

23. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 27

24. נהג רכב המגיע לגשר צר:

25. למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס, מלבד לאוטובוס עצמו?

26. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1176

27. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 873

28. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1004

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 804

30. באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?

תמונה עבור שאלה 169

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: