1. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

2. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

3. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

4. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

5. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

6. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 192

7. באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?

8. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

9. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

10. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

11. מה מסמל התמרור?

תמונה עבור שאלה 762

12. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

תמונה עבור שאלה 186

13. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

14. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

תמונה עבור שאלה 130

15. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':

16. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1267

18. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

19. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 101

21. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

22. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 379

24. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

25. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 325

26. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

27. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

28. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

29. מהו נתיב?

30. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!