1. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?

תמונה עבור שאלה 189

2. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

3. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

4. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

5. האם מותר לתקן רכב בדרך?

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1193

7. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

8. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

9. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

10. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?

11. הגדר "רחוב משולב":

12. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

13. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

תמונה עבור שאלה 1154

14. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:

15. האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג?

16. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

17. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

18. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

19. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 471

20. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

21. בנסיעה בדרך משובשת צריך:

22. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 477

23. הגדר "כביש חד-סטרי":

24. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:

25. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 684

27. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

תמונה עבור שאלה 1266

28. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

29. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

תמונה עבור שאלה 452

30. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת