1. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 665

2. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 609

4. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:

5. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

6. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:

7. ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?

8. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

9. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

10. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:

11. באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?

תמונה עבור שאלה 169

12. מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

13. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 769

14. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 616

15. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 718

16. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 563

18. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

תמונה עבור שאלה 260

19. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

תמונה עבור שאלה 54

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 778

21. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

22. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

23. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

24. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

תמונה עבור שאלה 1104

25. הגדר "רחוב משולב":

26. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

27. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

28. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

29. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

30. האם מותר להוביל מטען ברכב פרטי?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: