1. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

תמונה עבור שאלה 106

2. פניית פרסה מותרת:

3. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 1049

4. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

5. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

6. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

תמונה עבור שאלה 544

7. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

8. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1157

9. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

10. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 1159

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 341

12. בחר במשפט הנכון:

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 56

14. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

15. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

16. הגדר "צומת":

17. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

18. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 155

20. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

21. בלימת פתע מותרת כאשר:

22. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?

תמונה עבור שאלה 129

23. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

תמונה עבור שאלה 611

24. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

25. הגדר "רכב אטי":

26. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

27. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

28. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

תמונה עבור שאלה 1129

29. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

30. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 1043

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: