1. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 593

2. "זמן תאורה" בחוק הוא:

3. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 227

4. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

תמונה עבור שאלה 360

5. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

6. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

תמונה עבור שאלה 275

7. המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:

8. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

9. מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?

10. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

11. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

12. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

תמונה עבור שאלה 50

13. אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי שמשקלו הכולל 1,520 ק"ג. מהו המשקל הכולל המרבי של גרור שמותר לך לגרור?

14. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

15. מהו "מעבר חצייה"?

16. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 985

17. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1173

18. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

19. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

20. מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?

21. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

תמונה עבור שאלה 29

22. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 439

23. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 751

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 425

25. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

26. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

27. כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1009

29. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

30. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 8

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: