1. מהי הסכנה הנשקפת לנוהג אופניים עם מנוע עזר במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?

2. האם מותר לרכב על אופניים כשהם אינם עומדים בדרישות התקן לאופניים עם מנוע עזר?

3. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

4. באיזה צד של הכביש על רוכב האופניים עם מנוע עזר לנסוע?

5. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לתת זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר החצייה?

6. האם מותר לנהוג באופניים עם מנועי עזר כשהנהג נמצא במצב השולל שליטה באופניים?

7. כיצד ינהג רוכב אופניים עם מנוע עזר בהתקרבו לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

8. האם ההוראות בתקנות והתמרורים החלות על נהגי רכבים יחולו גם על רוכבי אופניים חשמליים?

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 42

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 48

11. איזו תמונה אינה מאפשרת רכיבה על אופניים?

תמונה עבור שאלה 57

12. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29

13. מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?

14. אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו

15. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?

16. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 54

17. אתה רוכב על אופניים חשמליים ובפנייך מוצב תמרור מס 804

תמונה עבור שאלה 27

18. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

19. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

20. מהו המשפט הנכון לגבי רכיבה בקבוצה על אופניים בדרך שאינה עירונית?

21. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לציית לתמרורים?

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 49

23. האם מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 45

25. האם מותר לחצות מעבר החצייה להולכי רגל בנהיגה באופניים עם מנוע עזר?

26. כיצד נמנע החלקה של האופניים עם מנוע עזר בדרך?

27. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

28. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 52

29. בנסיעה באופניים בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

30. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: