1. האם שוטר רשאי לדרוש מנהג אופניים עם מנוע עזר לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סם מסוכן?

2. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

3. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

4. מהו המשפט הנכון לגבי רכיבה בקבוצה על אופניים בדרך שאינה עירונית?

5. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לתת זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר החצייה?

6. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

7. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

8. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29

9. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 44

11. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 54

12. איזו תמונה אינה מאפשרת רכיבה על אופניים?

תמונה עבור שאלה 57

13. האם מותר לרכב על אופניים כשהם אינם עומדים בדרישות התקן לאופניים עם מנוע עזר?

14. איזו תמונה מראה רוכב חוצה במעבר חצייה לאופניים?

תמונה עבור שאלה 56

15. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

16. אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו

17. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

18. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה באופניים עם מנוע עזר בחושך?

19. מהם הסכנות ברכיבה על אופניים עם מנוע עזר לעומת נסיעה ברכב?

20. האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 45

22. לא ינהג אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת:

23. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

24. האם אופניים עם מנוע עזר נחשבים לרכב עפ"י החוק?

25. עפ"י החוק "אופניים עם מנוע עזר" הם:

26. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?

27. מהי הסכנה העיקרית הצפויה ברכיבה על אופניים בחושך?

28. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 30

29. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

30. מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: