1. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 30

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 54

3. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?

4. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לתת זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר החצייה?

5. מתי חלה על נוהג אופניים עם מנוע עזר חובת איתות?

6. לא ינהג אדם על אופניים בלילה אלא אם:

7. איזו תמונה אינה מאפשרת רכיבה על אופניים?

תמונה עבור שאלה 57

8. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

9. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 29

10. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לציית לתמרורים?

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 45

12. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 53

13. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

14. האם מותר לרכב על אופניים כשהם אינם עומדים בדרישות התקן לאופניים עם מנוע עזר?

15. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

16. האם שוטר רשאי לדרוש מנהג אופניים עם מנוע עזר לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סם מסוכן?

17. האם מותר להסיע נוסע נוסף באופניים עם מנוע העזר?

18. האם מותר לגרור אדם באופניים עם מנוע עזר?

19. באיזה צד של הכביש על רוכב האופניים עם מנוע עזר לנסוע?

20. כיצד נמנע החלקה של האופניים עם מנוע עזר בדרך?

21. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר נחשב כ "עובר דרך" עפ"י החוק?

22. מהי המהירות המרבית {בקמ"ש}שלאחריה חייב מנוע האופניים עם מנוע עזר להתנתק?

23. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

24. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

25. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 52

26. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 49

27. האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17

28. בנסיעה באופניים בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

29. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

30. מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת