1. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

2. איזו תמונה אינה מאפשרת רכיבה על אופניים?

תמונה עבור שאלה 57

3. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 50

4. האם מותר לרוכב האופניים לנהוג בשוליים?

5. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר נחשב כ "עובר דרך" עפ"י החוק?

6. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 48

7. מהן היתרונות בשמירת רווח צד מרכבים חונים בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

8. אם רוכב מרגיש שבלם היד אינו בולם את האופניים בזמן נסיעה, עליו

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 45

10. האם מותר לגרור אדם באופניים עם מנוע עזר?

11. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?

12. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 49

13. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 54

14. האם ההוראות בתקנות והתמרורים החלות על נהגי רכבים יחולו גם על רוכבי אופניים חשמליים?

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 42

16. כיצד ירכב רוכב אופניים עם מנוע עזר בכביש רטוב?

17. בנסיעה באופניים בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

18. כיצד נמנע החלקה של האופניים עם מנוע עזר בדרך?

19. האם מותרת הכניסה לאופניים ,על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 17

20. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

21. לא ינהג אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת:

22. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופניים עם מנוע עזר?

23. לא ינהג אדם על אופניים בלילה אלא אם:

24. מהו הרווח שעל רוכב אופניים עם מנוע עזר לשמור מרכב הנוסע לפניו?

25. האם מותר להסיע נוסע נוסף באופניים עם מנוע העזר?

26. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 30

27. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

28. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

29. מתי חלה על נוהג אופניים עם מנוע עזר חובת איתות?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: