1. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 878

2. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 120

3. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

4. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 559

5. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

6. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 55

7. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1031

8. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

9. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 419

10. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

11. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 204

12. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

13. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 924

14. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

15. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

16. מהו הגיל המינימלי לקבלת רישיון מדרגה 1?

17. למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 661

19. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 942

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 453

21. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

22. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

23. למה משמש מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO), בטרקטור?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1027

25. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

26. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

תמונה עבור שאלה 610

27. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?

תמונה עבור שאלה 153

28. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

תמונה עבור שאלה 603

29. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 515

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: