1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 186

2. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 743

4. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

5. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

תמונה עבור שאלה 53

6. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

תמונה עבור שאלה 47

7. באילו מקרים חלה חובת האטה?

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 668

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1079

10. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?

תמונה עבור שאלה 105

11. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 675

12. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 372

14. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

תמונה עבור שאלה 823

15. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 141

16. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 92

17. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

18. תאונת דרכים היא אירוע:

תמונה עבור שאלה 300

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 684

20. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

21. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

22. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

23. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?

תמונה עבור שאלה 117

24. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

תמונה עבור שאלה 595

25. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

תמונה עבור שאלה 880

26. מהירות סבירה היא:

27. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 1117

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 741

29. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 23

30. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: