1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 14

2. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 454

3. הגדר "קו עצירה":

4. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

5. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 248

6. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

7. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 689

8. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

9. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

10. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

תמונה עבור שאלה 702

11. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

תמונה עבור שאלה 647

12. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

תמונה עבור שאלה 880

13. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

14. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?

תמונה עבור שאלה 986

15. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 329

16. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

17. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

18. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?

19. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

תמונה עבור שאלה 1018

20. הגדר "חנייה":

תמונה עבור שאלה 371

21. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

22. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 285

23. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

24. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 837

26. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?

27. האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?

28. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897

29. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

30. "שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט, והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר". נכון או לא?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: