1. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

תמונה עבור שאלה 448

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 44

3. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 843

4. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

תמונה עבור שאלה 626

5. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

6. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?

תמונה עבור שאלה 195

7. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 664

8. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

תמונה עבור שאלה 190

9. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 381

10. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 412

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 563

12. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

13. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1036

14. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

15. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

16. מה הם ״השטחים המתים״?

17. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 868

19. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

תמונה עבור שאלה 177

20. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

תמונה עבור שאלה 703

21. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

22. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

23. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

תמונה עבור שאלה 961

24. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

תמונה עבור שאלה 171

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 784

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 51

27. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

28. מהו "מעבר חצייה"?

29. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 1117

30. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

תמונה עבור שאלה 127

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: