1. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?

2. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

תמונה עבור שאלה 325

3. אסור להחנות רכב בתחום של:

4. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:

5. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 922

6. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 169

8. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 367

10. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

11. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

12. עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 633

13. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 989

14. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 329

15. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 638

16. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

17. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 209

18. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 697

20. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

21. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

תמונה עבור שאלה 393

22. מיהו "עובר דרך"?

23. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 542

24. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 261

25. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

26. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 646

27. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

28. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

תמונה עבור שאלה 955

29. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 592

30. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: