1. הסבר את המושג ״בלמי שירות״:

2. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

3. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

תמונה עבור שאלה 687

4. על פי התמרורים, למה יש לצפות?

תמונה עבור שאלה 219

5. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 648

6. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

7. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

תמונה עבור שאלה 351

8. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 868

10. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 656

11. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 689

12. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 135

14. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 792

16. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

תמונה עבור שאלה 461

17. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

18. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 128

19. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 26

20. תפקידו של הסגר הדיפרנציאלי בטרקטור הוא:

21. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

תמונה עבור שאלה 262

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 557

23. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 1105

24. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

25. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 661

27. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?

28. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

תמונה עבור שאלה 118

29. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 284

30. ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: