1. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 227

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 817

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1111

4. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 554

5. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

תמונה עבור שאלה 720

6. מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?

7. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 499

8. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

9. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

תמונה עבור שאלה 999

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 806

11. הגדר "רחוב משולב":

12. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1006

13. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1040

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1017

15. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?

16. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:

17. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

תמונה עבור שאלה 28

18. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 443

19. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

20. האם טרקטור רשאי להיכנס לדרך מהירה?

21. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 767

22. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 916

23. מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר בהפעלת מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 754

25. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

26. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

27. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?

28. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 879

29. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

30. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 392

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: