1. נהג רכב המגיע לגשר צר:

2. מה משמעותו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 907

3. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1122

5. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

6. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 121

7. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

8. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

9. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

10. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

תמונה עבור שאלה 703

11. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

12. מדוע מתקינים משקולות בקדמת הטרקטור?

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 857

14. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

15. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

16. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 449

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 68

19. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

20. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

תמונה עבור שאלה 673

21. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 158

22. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 302

24. נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:

25. על פי התמרורים, למה יש לצפות?

תמונה עבור שאלה 219

26. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

27. כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?

28. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 308

29. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

30. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: