1. הגדר "רחוב משולב":

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 226

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 367

4. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

תמונה עבור שאלה 265

5. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

6. כביש חד-סטרי הוא:

7. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

8. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 843

9. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?

10. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?

11. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 184

12. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

13. מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?

14. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

15. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 767

16. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:

17. האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?

18. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

19. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

תמונה עבור שאלה 91

20. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

תמונה עבור שאלה 238

21. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:

22. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

23. איזו פעולה יש לעשות לאחר שהכלי נרתם לזרועות ההרמה ההידרוליות?

24. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

25. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 906

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 523

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1

28. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 179

29. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?

30. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 298

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: