1. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

2. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1030

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1073

4. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

תמונה עבור שאלה 974

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 442

6. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

7. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

8. האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?

תמונה עבור שאלה 981

9. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

10. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

11. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?

12. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 721

13. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897

14. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

15. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

תמונה עבור שאלה 40

16. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

תמונה עבור שאלה 253

17. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 272

18. אזור מיתון תנועה הוא אזור:

19. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:

תמונה עבור שאלה 929

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 64

21. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?

22. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

23. כביש חד-סטרי הוא:

24. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?

25. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 717

26. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

27. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 878

28. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

29. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 396

30. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 289

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: