1. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 248

2. נהיגה בחשכה באור גבוה:

3. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

4. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

5. איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?

6. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

7. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

8. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 443

9. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 25

10. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

11. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

12. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

תמונה עבור שאלה 607

13. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

14. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

15. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:

16. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 922

17. האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?

18. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?

19. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

תמונה עבור שאלה 777

20. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 775

21. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 26

22. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

23. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

24. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 512

25. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 924

26. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 284

27. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

28. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

29. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 847

30. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: