1. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

2. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 294

3. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

4. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

5. נהיגה בחשכה באור גבוה:

6. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

7. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

8. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?

תמונה עבור שאלה 105

9. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

10. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?

11. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:

12. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

13. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

14. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

15. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1066

16. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 386

17. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

18. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

19. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 910

20. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

21. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 13

22. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

23. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:

24. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 973

25. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 837

27. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 930

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 896

29. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 847

30. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 912

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: