1. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

2. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 480

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 661

4. בעקומה חדה האט את הרכב:

תמונה עבור שאלה 564

5. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 636

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 970

8. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

9. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

תמונה עבור שאלה 1056

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 824

11. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:

12. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

13. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

תמונה עבור שאלה 253

14. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

15. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

16. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 775

17. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897

18. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:

תמונה עבור שאלה 197

19. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

20. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?

21. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

תמונה עבור שאלה 218

22. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

23. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

תמונה עבור שאלה 1074

24. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

25. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

תמונה עבור שאלה 859

26. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

27. מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה בטרקטור?

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 126

29. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

30. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

תמונה עבור שאלה 478

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת