1. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 329

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 666

3. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 943

4. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

5. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

תמונה עבור שאלה 678

6. מהו רכב היברידי (כלאיים):

7. עד היכן תוקפם של התמרורים?

תמונה עבור שאלה 213

8. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

תמונה עבור שאלה 410

9. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

10. הגדר "רכב אטי":

11. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

12. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

13. מה המשפט הנכון?

14. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

תמונה עבור שאלה 155

15. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

16. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

תמונה עבור שאלה 819

17. מתי מותר לנהוג על מדרכה?

18. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

19. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

תמונה עבור שאלה 568

20. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

תמונה עבור שאלה 461

21. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

תמונה עבור שאלה 378

22. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 415

23. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 284

24. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

25. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?

26. האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?

27. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1116

29. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

30. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?

תמונה עבור שאלה 246

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: