1. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 132

3. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

4. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

5. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 1099

6. איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 563

8. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

9. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 894

10. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 310

11. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

12. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 622

14. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897

15. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

16. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

תמונה עבור שאלה 189

17. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

תמונה עבור שאלה 420

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 68

19. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 787

20. בעקומה חדה האט את הרכב:

תמונה עבור שאלה 564

21. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

22. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

23. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

24. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

תמונה עבור שאלה 405

25. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 69

26. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

27. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

תמונה עבור שאלה 155

28. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

29. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 120

30. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: