1. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

2. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

תמונה עבור שאלה 815

3. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 916

4. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 933

5. כיצד מסמנים מכונה חקלאית שרוחבה יותר מ-340 ס"מ?

6. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?

7. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

8. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

9. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 223

10. הגדר "רחוב משולב":

11. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

12. הגדר "שביל":

13. כיצד תבטיח מהירות נמוכה של הטרקטור והנגרר בירידה תלולה וארוכה?

14. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

15. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1005

16. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

17. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 463

19. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 284

20. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 199

21. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 158

22. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

23. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

תמונה עבור שאלה 969

24. מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?

25. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

26. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:

תמונה עבור שאלה 197

27. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 470

28. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

29. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 268

30. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: