1. מהו "משקל עצמי"?

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1

3. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 692

4. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

תמונה עבור שאלה 378

5. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

6. מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:

7. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

8. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

תמונה עבור שאלה 325

9. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?

10. מהו המשפט הנכון?

11. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 31

13. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

14. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

תמונה עבור שאלה 478

15. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 483

16. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

17. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

18. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

תמונה עבור שאלה 435

19. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 922

20. מהי "פניית פרסה"?

21. כיצד תגיב למראה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 76

22. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?

23. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

תמונה עבור שאלה 40

24. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 652

26. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

27. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

28. כוונון נכון של מושב הנהג:

29. למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור:

30. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

תמונה עבור שאלה 678

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: