1. האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?

2. האם רוכב אופנוע רשאי לנסוע על המדרכה?

3. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

4. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

תמונה עבור שאלה 725

5. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 807

7. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

תמונה עבור שאלה 328

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 333

9. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

10. מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא:

11. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

12. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

13. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 486

14. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

תמונה עבור שאלה 92

15. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:

16. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

17. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

18. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?

19. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

20. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

21. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

22. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 666

24. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

25. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 530

26. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 22

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 280

28. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

29. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

30. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 307

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת