1. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

2. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 347

3. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 934

4. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

5. הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא:

6. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 517

7. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

תמונה עבור שאלה 546

8. הגדר "צומת":

9. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 403

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 562

11. כאשר לוחצים על ידית המצמד באופנוע בעל תיבת הילוכים ידנית:

12. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?

13. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 22

14. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

15. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

16. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 877

18. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 1118

19. עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 639

20. הגדר "רכב מנועי":

21. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 101

22. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

23. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 307

24. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

25. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?

26. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

27. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

28. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 769

29. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

30. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת