1. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 947

2. כאשר יורד גשם חזק:

3. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

4. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

5. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

תמונה עבור שאלה 781

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 114

7. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

8. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

תמונה עבור שאלה 325

9. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

10. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

11. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

12. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

תמונה עבור שאלה 887

13. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1085

14. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

15. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

16. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

17. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 302

18. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

תמונה עבור שאלה 261

19. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

20. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 722

21. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

תמונה עבור שאלה 3

22. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

23. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

24. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

תמונה עבור שאלה 969

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 106

26. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

תמונה עבור שאלה 1034

27. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 789

28. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

29. האם מותר לתקן רכב בדרך?

30. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 19

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: