1. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

2. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?

3. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

תמונה עבור שאלה 291

4. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 101

5. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?

תמונה עבור שאלה 597

6. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

7. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

8. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 951

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 21

10. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 798

11. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

12. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

13. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

14. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

15. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1152

17. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

18. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 511

19. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 202

21. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 321

22. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?

23. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

תמונה עבור שאלה 1021

24. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

תמונה עבור שאלה 626

25. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 914

26. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

27. תוקפו של התמרור:

תמונה עבור שאלה 1070

28. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?

29. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

30. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 773

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: