1. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

2. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

3. כאשר יורד גשם חזק:

4. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

5. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?

6. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

7. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 522

8. כאשר מוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 105

9. פניית פרסה מותרת:

10. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

11. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 226

12. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

13. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

תמונה עבור שאלה 1034

14. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?

תמונה עבור שאלה 102

15. כיצד מסומן מעבר חצייה?

תמונה עבור שאלה 1073

16. מהו המשפט הנכון?

17. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

18. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1117

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 737

21. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 444

22. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

23. מהי "פניית פרסה"?

24. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1026

25. כיצד ניתן לשפר את הראייה ברכיבה על האופנוע בגשם?

26. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

27. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

28. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

תמונה עבור שאלה 708

29. בעקומה חדה האט את הרכב:

תמונה עבור שאלה 572

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 697

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: