1. היכן מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 332

2. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

3. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

4. מהי "דרך" על פי החוק?

5. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

6. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

7. איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 718

9. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 1125

10. פניית פרסה מותרת:

11. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 679

12. מרחק התגובה תלוי:

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 630

14. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 691

15. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 951

16. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 815

17. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

18. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 680

19. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

20. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

תמונה עבור שאלה 865

21. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

תמונה עבור שאלה 325

22. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

תמונה עבור שאלה 909

23. כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?

24. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 624

25. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

תמונה עבור שאלה 801

26. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

27. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 777

28. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?

29. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

תמונה עבור שאלה 218

30. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

תמונה עבור שאלה 714

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: