1. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 119

3. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

4. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 106

5. ״מגבה נוע״ הוא:

6. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

תמונה עבור שאלה 1165

7. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

8. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

9. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

10. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

תמונה עבור שאלה 1202

11. כאשר יורד גשם חזק:

12. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

13. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

14. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1328

15. מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?

16. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

17. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

18. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

19. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

תמונה עבור שאלה 527

20. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

תמונה עבור שאלה 519

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 984

22. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 915

23. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

24. כשאתה נוהג במשאית בירידה תלולה:

25. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

26. מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?

27. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

28. אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

29. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?

30. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמונה עבור שאלה 1374

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: