1. האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?

2. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

3. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

4. ''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

תמונה עבור שאלה 1075

5. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 455

6. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

7. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

8. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

9. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

10. הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:

11. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 228

12. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 902

13. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

14. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

15. היכן נמצא ה״שטח המת״ הגדול ביותר ברכב משא?

16. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

17. אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

18. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

19. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

20. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 110

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 535

22. על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?

23. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

24. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

25. עד היכן תוקפם של התמרורים?

תמונה עבור שאלה 249

26. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

27. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

28. תוקפו של התמרור:

תמונה עבור שאלה 1284

29. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

תמונה עבור שאלה 949

30. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

תמונה עבור שאלה 1250

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: