1. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 370

2. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

תמונה עבור שאלה 167

3. עד היכן תוקפם של התמרורים?

תמונה עבור שאלה 249

4. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

תמונה עבור שאלה 852

5. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

6. אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

7. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

תמונה עבור שאלה 579

8. איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן החלקה ובסכנת התהפכות?

9. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:

10. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?

11. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?

12. הגעת לצומת שאינו פנוי:

13. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

14. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 840

16. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 735

18. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

19. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1123

21. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1128

22. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

תמונה עבור שאלה 812

23. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

24. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 448

25. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 1133

26. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 251

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1296

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 971

29. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

תמונה עבור שאלה 738

30.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: