1. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 322

2. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1089

3. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1258

4. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

תמונה עבור שאלה 985

5. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 326

6. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?

7. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

8. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

9. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

10. מהו "רכב ביטחון"?

11. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

12. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1072

14. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

15. מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים?

16. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

17. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

18. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

19. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1190

21. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

22. כשנורית בלם עזר (חנייה) בלוח המחוונים (לוח השעונים) דולקת בעת הנסיעה:

23. לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?

24. מה פירוש הסמל?

תמונה עבור שאלה 204

25. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

תמונה עבור שאלה 730

26. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 439

27. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 346

28. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

29. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 20

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: