1. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

תמונה עבור שאלה 1172

2. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

תמונה עבור שאלה 871

3. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 536

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1072

5. כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר (פנצ'ר) באחד הצמיגים ברכבו?

6. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמונה עבור שאלה 259

7. מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?

8. הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?

9. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

10. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

תמונה עבור שאלה 741

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 810

12. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1027

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1122

14. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 370

15. מיהו "עובר דרך"?

16. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

17. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

18. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

19. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

20. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

21. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

22. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 155

23. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

24. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 271

26. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1265

27. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 346

28. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

29. מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?

30. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: