1. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

2. מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?

3. מהו "רכב נוסעים פרטי"?

4. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

5. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

6. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

7. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?

8. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

9. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

10. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

11. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

תמונה עבור שאלה 475

12. מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?

13. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

14. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1032

15. האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

16. כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?

תמונה עבור שאלה 456

17. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

18. ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג יש להחזיק מ-1 בנובמבר כל שנה:

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 16

20. כיצד תנהג במצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1068

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1261

22. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 258

23. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

תמונה עבור שאלה 310

24. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 444

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 648

27. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

תמונה עבור שאלה 579

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 266

29. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 119

30. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

תמונה עבור שאלה 389

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת