1. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

2. כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?

3. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

4. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 351

5. "מטען מורשה" ברכב משא הוא:

6. באילו מקרים חלה חובת האטה?

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 16

8. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

9. באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?

10. הגדר "צומת":

11. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 681

13. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

תמונה עבור שאלה 1165

14. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 83

16. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

17. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

תמונה עבור שאלה 198

18. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

19. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

20. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

21. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

22. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

23. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

24. כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

25. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

26. נעלי ביטחון הן חובה:

27. מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?

28. כדי לעבור ממצב חנייה P למצב נסיעה R או D, ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך:

29. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 637

30. מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת