1. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 22

2. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

תמונה עבור שאלה 1025

3. מהו "שביל"?

4. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

5. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

6. מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב מנועי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג?

7. עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 768

8. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

9. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?

10. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

תמונה עבור שאלה 1087

11. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 372

12. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 510

13. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

תמונה עבור שאלה 253

14. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 1335

15. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

16. כוונון נכון של מושב הנהג:

17. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

18. הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:

19. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

20. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

תמונה עבור שאלה 197

21. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

22. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

23. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 1076

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1308

25. מהו "רכב ביטחון"?

26. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 315

27. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

28. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

29. את רישיון הרכב חייב להחזיק?

30. :טרקטור משא" הוא טרקטור"

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: