1. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

2. מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?

3. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 894

4. איזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה B ברכב שאושר לגרירה?

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 421

6. כאשר יורד גשם חזק:

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 9

8. האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?

תמונה עבור שאלה 146

9. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

10. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

11. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

12. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

13. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?

14. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 935

15. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?

תמונה עבור שאלה 714

16. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 771

18. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

19. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 455

20. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

21. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

22. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

23. האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?

24. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1347

25. בלימת פתע מותרת כאשר:

26. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

תמונה עבור שאלה 410

27. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

תמונה עבור שאלה 619

28. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 155

29. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?

30. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: