1. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

תמונה עבור שאלה 392

2. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

3. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1234

4. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 334

5. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

6. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

7. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

8. ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:

9. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

10. מה גובהו המרבי של מטען (מעל פני הדרך) שרשאי להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק״ג?

11. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 869

13. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

14. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1364

16. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 465

17. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 795

18. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

19. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

20. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

21. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 478

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 119

23. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

24. אילו תנאים חייבים להתקיים לצורך הובלת חומרים מסוכנים?

25. עד היכן תוקפו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 768

26. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

27. מהירות סבירה היא:

28. האורך הכולל המותר של רכב משא לא יהיה יותר מ-:

29. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

תמונה עבור שאלה 978

30. פנסי חזית שאינם מכוונים:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: