1. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאה לו שנה?

2. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 811

3. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

4. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:

5. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

תמונה עבור שאלה 852

6. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

7. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 749

8. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:

9. רישיון נהיגה דרגה B מתיר לנהוג:

תמונה עבור שאלה 858

10. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?

11. מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?

12. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1121

13. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

14. כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?

15. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 322

16. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?

תמונה עבור שאלה 176

17. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 285

18. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

19. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?

20. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

21. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 832

23. כיצד תגיב למראה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 86

24. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1255

25. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?

26. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

27. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

תמונה עבור שאלה 1052

28. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

29. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

30. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת