1. מהו "מושב בטיחות"?

תמונה עבור שאלה 492

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 325

3. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

תמונה עבור שאלה 276

4. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

5. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:

6. בחר במשפט הנכון והיחיד:

7. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1134

8. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

9. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

10. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 873

11. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

12. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 138

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 454

14. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):

15. מה תפקיד המאט ברכב?

16. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 155

17. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 440

18. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

19. מהו "מעבר חצייה"?

20. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

21. כיצד פועלת מערכת בקרת היציבות האלקטרונית אי-אס-פי (ESP) במצבי נהיגה מסוכנים?

22. מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?

23. מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?

24. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 638

26. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

תמונה עבור שאלה 358

27. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 637

28. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

תמונה עבור שאלה 1189

29. כיצד יפעל נהג רכב המוביל מטען חורג ובגלל תנאי הדרך אין אפשרות לעוקפו?

30. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 606

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: