1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 634

2. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

תמונה עבור שאלה 819

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 769

4. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

5. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

6. מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

7. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

8. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

9. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

10. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

11. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

12. מתי מותר השימוש בצופר?

13. מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

תמונה עבור שאלה 1112

14. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:

15. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

16. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

תמונה עבור שאלה 586

17. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

18. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 25

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 2

21. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 981

22. כיצד יש להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד?

23. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

24. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

25. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 300

26. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

27. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 606

28. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 533

29. איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב?

30. כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת