1. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 1276

2. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

3. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

4. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1255

5. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

6. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 313

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1313

9. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

10. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

תמונה עבור שאלה 461

11. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 1118

12. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 79

13. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

14. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

15. מה הם ״השטחים המתים״?

16. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 868

17. הגדר ״אורך כולל״:

18. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 585

19. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

תמונה עבור שאלה 1205

20. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 207

21. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 370

22. הגדר "חנייה":

תמונה עבור שאלה 453

23. כיצד נאבטח רכב חונה, המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית (למעט תיבה רובוטית)?

24. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

25. מה פירוש הסמל?

תמונה עבור שאלה 204

26. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 962

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 20

28. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

29. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 1115

30. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: