1. באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

2. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

3. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

4. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 476

5. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?

6. "רכב להסעת תלמידים" הוא:

7. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

תמונה עבור שאלה 823

8. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

9. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

10. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

11. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 939

12. האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?

13. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

תמונה עבור שאלה 271

14. מה הם כללי ההתנהגות הנדרשים מנהג ומכרטיסן באוטובוס?

15. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

16. היכן יותקנו סלי אשפה במונית?

17. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

תמונה עבור שאלה 450

18. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 571

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 293

20. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

21. האם נהג אוטובוס רשאי לעשן בזמן הנסיעה?

22. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1087

23. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

24. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

25. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 865

26. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 1091

27. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 61

28. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

29. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1280

30. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: