1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 943

2. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

3. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

4. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?

תמונה עבור שאלה 874

5. הגדרת ״אוטובוס פרטי״ היא:

6. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

7. על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 599

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 564

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 756

11. "אוטובוס פרטי" הוא:

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1240

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 920

14. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

15. מה משמעותו של התמרור?

תמונה עבור שאלה 1055

16. רישיון קו להפעלת אוטובוס מסדיר:

17. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1195

18. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

19. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

20. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 507

21. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

22. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1202

23. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

24. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

25. מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?

26. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

תמונה עבור שאלה 853

27. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 1287

28. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

29. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

30. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

תמונה עבור שאלה 181

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: