1. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 865

2. מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?

3. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:

4. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 1277

5. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

6. מיהו הגוף המתיר ומבצע העברת בעלות של רישיון להפעלת מונית?

7. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

8. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?

9. בלימת פתע מותרת כאשר:

10. אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:

11. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 302

12. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

13. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?

14. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

15. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

16. מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?

17. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמונה עבור שאלה 241

18. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

תמונה עבור שאלה 1101

19. למי מיועדים שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר באוטובוס בקו שירות בין-עירוני?

20. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 224

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1068

22. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 1267

23. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 404

24. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1081

25. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

תמונה עבור שאלה 977

26. ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון:

27. מהו תעריף 2?

28. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

תמונה עבור שאלה 118

29. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

תמונה עבור שאלה 697

30. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: