1. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

2. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

3. מתי חייב נהג אוטובוס להזדהות באמצעות תעודה?

4. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

5. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

תמונה עבור שאלה 390

6. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?

7. מה פירוש הסמל?

תמונה עבור שאלה 193

8. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 772

9. האם חובה על נהג האוטובוס בקו שירות להסיע כל נוסע?

10. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

11. מה הם ״השטחים המתים״?

12. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

13. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

14. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

15. על פי החוק, אוטובוס מפרקי:

16. היכן יותקנו סלי אשפה במונית?

17. כאשר מוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 113

18. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

19. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:

20. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

21. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

תמונה עבור שאלה 854

22. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 678

23. האם מותר לתקן רכב בדרך?

24. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1035

26. מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?

27. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

תמונה עבור שאלה 619

28. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

29. הסעת תלמידים באוטובוס היא:

30. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

תמונה עבור שאלה 554

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת