1. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?

תמונה עבור שאלה 887

2. בעת נסיעתך לאחור:

3. מהו "מאט מהירות"?

4. איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?

5. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

תמונה עבור שאלה 690

6. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

7. האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?

8. תוקפו של התמרור:

תמונה עבור שאלה 1216

9. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

10. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

11. מה משמעותו של התמרור המוצב בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1230

12. מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

תמונה עבור שאלה 8

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 949

14. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

תמונה עבור שאלה 1130

15. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

16. כביש חד-סטרי הוא:

17. מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?

18. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

19. העלאה של תלמידים לאוטובוס זעיר ציבורי המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

20. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

21. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

22. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1229

24. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

25. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 613

26. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

27. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

28. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?

29. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 58

30. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: