1. מהו תעריף קריאה על פי מונה?

2. העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

3. הגדר "קו עצירה":

4. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

5. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 628

6. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

7. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

תמונה עבור שאלה 825

8. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

תמונה עבור שאלה 31

9. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

תמונה עבור שאלה 853

10. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

11. בחר במשפט הנכון:

12. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:

13. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

תמונה עבור שאלה 546

14. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

תמונה עבור שאלה 390

15. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 715

16. האם הנהג והנוסעים באוטובוס ציבורי זעיר חייבים לחגור חגורות בטיחות בשעת הנסיעה?

17. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1252

19. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

תמונה עבור שאלה 181

20. אסור להחנות רכב בתחום של:

21. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 137

22. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?

23. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1288

24. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 311

25. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

26. מה מסמל התמרור?

תמונה עבור שאלה 532

27. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

תמונה עבור שאלה 470

28. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

תמונה עבור שאלה 1020

29. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

30. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 437

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: