1. כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?

2. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 865

3. בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

4. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

5. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

6. האם רשאי נהג מונית לעשות נסיעת סיור?

7. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

8. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 137

9. מהי "דרך" על פי החוק?

10. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?

11. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

12. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1126

14. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 58

15. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

תמונה עבור שאלה 203

16. לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב למונית:

17. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

18. ברכב המיועד להסעת תלמידים אסור:

19. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

תמונה עבור שאלה 454

20. מי צריך לאשר את תקינות המונה אם נותקה בו החותמת (מגופה)?

21. מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?

22. מי אחראי להצגת הוראות הנסיעה ותעריף הנסיעה במונית?

23. הגיל המינימלי לקבלת רישיון נהיגה ברכב מנועי ציבורי הוא:

24. האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית מותרת בתחום תמרור זה?

תמונה עבור שאלה 506

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 777

26. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 678

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 998

28. מהו השכר בעד הסעת עגלת נכים במונית?

29. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 961

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 615

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: