1. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 197

2. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

3. מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?

4. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1288

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 1279

6. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

7. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

תמונה עבור שאלה 1186

8. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

9. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 688

10. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

11. היכן יותקנו לוחיות שעליהן פרטי בעל המונית והנהג?

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 970

13. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

14. מהו תעריף קריאה על פי מונה?

15. מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?

16. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 302

17. האם נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות חייב להכריז על התחנות בקו?

18. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

תמונה עבור שאלה 1103

19. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

20. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

תמונה עבור שאלה 255

21. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 635

22. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 280

23. ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון:

24. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

25. הגדרת ״אוטובוס פרטי״ היא:

26. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

תמונה עבור שאלה 889

27. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

28. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1173

29. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 36

30. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: