1. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 1205

2. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 908

3. האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?

4. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?

תמונה עבור שאלה 887

5. הסעת תלמידים באוטובוס היא:

6. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 1073

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 878

8. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1062

9. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 595

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 849

11. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

12. האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

13. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 737

14. מה חייב להיות ברכב להסעת תלמידים?

15. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

16. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

תמונה עבור שאלה 291

17. מהו מספר הנוסעים שרשאי להסיע נהג באוטובוס?

18. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

19. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 245

20. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

21. מי אחראי להצגת הוראות הנסיעה ותעריף הנסיעה במונית?

22. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?

23. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:

24. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

25. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 264

27. על פי התמרורים, למה יש לצפות?

תמונה עבור שאלה 238

28. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

תמונה עבור שאלה 1100

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 33

30. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1189

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: