1. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 280

2. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

תמונה עבור שאלה 1101

3. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

4. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 27

5. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

6. מי קובע את שכר ההסעה במונית?

7. האם "זוטובוס" נחשב למונית?

8. כיצד מוגדר בחוק "רכב ציבורי"?

9. "אוטובוס פרטי" הוא:

10. "זמן תאורה" בחוק הוא:

11. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 996

12. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:

13. מהי "נסיעת סיור" במונית?

14. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

15. היכן יותקנו לוחיות שעליהן פרטי בעל המונית והנהג?

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 767

17. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

18. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

19. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 175

21. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

22. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?

23. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

24. מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני תחילת הנהיגה ברכב?

25. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 469

26. הגדר "עמעום אורות":

27. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

תמונה עבור שאלה 1140

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 603

29. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

30. החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת