מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

תמונה עבור שאלה 859