האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?