האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 638


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: