כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 386