כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

תמונה עבור שאלה 1032