איזה לחץ המסופק מן הטרקטור מפעיל מתקנים וציוד נוסף?