היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 13