מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: