נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר: