נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: