מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 892