כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?