כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: