כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

תמונה עבור שאלה 672