האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?