מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 676