כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: