לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

תמונה עבור שאלה 823