מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?