כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

תמונה עבור שאלה 91


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: