איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 520