מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!