כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: