איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

תמונה עבור שאלה 980