החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית: