החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: