מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?