כיצד ינהג הנוהג בטרקטור בדרך, אם בעת נהיגתו הוא מפריע למעבר התנועה שמאחוריו?

תמונה עבור שאלה 594


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: