בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם: