מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1080