איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 798