כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?