"החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":