כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 480