כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 897


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: