מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: