רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):