האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?