איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

תמונה עבור שאלה 1123