איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 930