כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

תמונה עבור שאלה 870