מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 1107


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: