האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: